Marketing koncept znači da preduzeće treba da usmeri sve svoje aktivnosti na zadovoljavanje potreba i želja svojih potrošača.