Menadžment predstavlja proces predviđanja, organizovanja, komandovanja, koordinacije i kontrole.