Korespondencija označava razmenu poruka preko pisanih modela komunikacije, pa se označava kao poslovna prepiska. Znacenje korespondencije može biti:

·       Procesno (znaci aktivnost pisanja pisma i njihova razmena)

·       Objektivno (saopštavanja koja se u komunikaciji izmedju jednog lica primaju od drugih pravnih i fizickih lica kao i kopije koje se čuvaju. )

·       Akademsko (sadržano je u domenu korisnosti nastavnog predmeta ciji je cilj izučavanje korespondentnih priloga)