Uputstva, obaveštenja i kružna pisma za kandidate od mentora Tibor Sakala.

********************

Utasítások, értesítések és körlevelek a jelölteknek Szakáll Tibor mentortól.